Informacje ogólne

Kancelaria Komornicza prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa Sylwestra Wakulaka.

Misją mojej Kancelarii jest dbanie o zachowanie najwyższych standardów prawniczych, ciągłe podnoszenie skuteczności i szybkości w egzekwowaniu zobowiązań na rzecz wierzycieli oraz profesjonalne realizowanie innych zadań należących do właściwości komorników sądowych.

W swojej pracy przestrzegam zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika oraz korzystam z potencjału i doświadczenia swoich pracowników i współpracowników, a także wykorzystuję dostępne komornikom narzędzia informatyczne służące usprawnieniu działalności Kancelarii.

Realizując misję Kancelarii pragnę przyczynić się do umocnienia w społeczeństwie poszanowania własności i zasad gospodarki rynkowej.

W kontaktach z wierzycielami kieruję się wartościami, takimi jak: zaangażowanie, rzetelność, zaufanie i przejrzystość.