Aktualności


Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00,
Wtorek: 9:00 – 17:00,
Środa: 9:00 – 17:00,
Czwartek: 10:00 – 18:00,
Piątek: 9:00 – 17:00,

 


Godziny przyjęć interesantów przez Komornika:
Poniedziałek: 15:00 – 18:00,
Czwartek: 10:00 – 13:00,
Kancelaria Komornicza prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Sylwestra Wakulaka.

 

Misją Kancelarii jest dbanie o zachowanie najwyższych standardów prawniczych, ciągłe podnoszenie skuteczności i szybkości w egzekwowaniu zobowiązań na rzecz wierzycieli oraz profesjonalne realizowanie innych zadań należących do właściwości komorników sądowych.


W pracy przestrzegamy zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika oraz wykorzystujemy dostępne komornikom narzędzia informatyczne służące usprawnieniu działalności Kancelarii.


Realizując misję Kancelarii pragniemy przyczynić się do umocnienia w społeczeństwie poszanowania własności i zasad gospodarki rynkowej.

W kontaktach z wierzycielami kierujemy się wartościami, takimi jak zaangażowanie, rzetelność, zaufanie i przejrzystość.
                     
                                                      Komornik Sądowy
                                                     Sylwester Wakulak
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Sylwester Wakulak,
Kancelaria Komornicza, Aleja Wilanowska 83 lok. U3, 02-765 Warszawa,
Tel. 22 126 55 69, Faks: 22 118 16 08,
e-mail: kancelaria@mokotowkomornik.pl 
NIP: 9511997513, REGON: 146740755
PKO Bank Polski S.A. 12 1020 1068 00001802 0230 9326